Zásady ochrany osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ DAT

V souvislosti s plněním zákonné povinnosti a péčí o pohodlí a bezpečnost našich zákazníků uvádíme nejdůležitější informace o zásadách zpracování osobních údajů v Holiday Resort & Camping InterCamp’84.

Obecná ustanovení

Správcem Vašich osobních údajů bude SEVEN SEAS sp. se sídlem v Gdyni 81-506, ul. Stryjská 24, NIP: 586-222-02-68

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu takové údaje a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) a polského zákona o ochraně osobních údajů ze dne 10. května 2018 (sbírka zákonů z roku 2018, položka 1000).

Velký důraz klademe na ochranu osobních údajů uživatelů našich stránek a pro zvýšení jejich bezpečnosti vlastníme SSL certifikát zajišťující důvěrnost dat přenášených prostřednictvím internetu.

Následující zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak můžeme používat vaše osobní údaje.

„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace, které lze použít k vaší identifikaci s malými náklady, časem a úsilím. Oslovujeme „vás“ jako každého jednotlivého uživatele našich webových stránek.

Kdy shromažďujeme data?

Můžeme shromažďovat vaše osobní údaje, když použijete kontaktní formulář nebo pošlete e-mail prostřednictvím e-mailu na našich webových stránkách.

Automaticky také shromažďujeme informace o návštěvnících našich webových stránek, jak je popsáno níže v částech nazvaných „Cookies“, „Google Analytics“ a „Protokoly serveru“.

Co děláme s vašimi osobními údaji?

Když nám poskytnete osobní údaje, používáme je k následujícím účelům:

– příprava a plnění smlouvy uzavřené s vámi (čl. 6 odst. 1 písm. B GDPR),

– umožnění kontaktu, zejména vašich dotazů, připomínek a problémů.

Abychom splnili naši zákonnou povinnost a náš oprávněný účel, zpracováváme vaše osobní údaje také pro následující účely:

– plnění zákonných povinností (skladování smluv, faktur, účetních knih),

– předcházení trestným činům a zabránění používání našich služeb nevhodným způsobem, zejména nezákonnému používání,

– vymáhání pohledávek a ochrana proti pohledávkám, včetně: vymáhání pohledávek, soudních řízení, mandátních řízení,

– plnění rozhodnutí soudů, zákonů, policie a dalších státních orgánů.

Nemusíte souhlasit se zpracováním osobních údajů pro výše uvedené účely.

Kromě toho s vaším dobrovolným souhlasem zpracováváme osobní údaje pro účely:

– administrace webu,

– ukládání dat do souborů cookie a shromažďování dat z webových stránek při používání Google Analytics.

Vaše údaje mohou být přeneseny:

– výhradně za účelem plnění smlouvy pro vás – naši důvěryhodní partneři, společnosti jednající naším jménem, ​​dodavatelé IT, subjekty provádějící poštovní nebo kurýrní činnost, banky, se kterými byly uzavřeny příslušné smlouvy k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení osobních údajů

– subjekty oprávněné je získat, včetně státních úřadů, orgánů činných v trestním řízení a soudů v případě žádosti na vhodném právním základě.


Získávání údajů uložených v souborech cookie a údajů shromážděných z webových stránek při používání Google Analytics je popsáno níže v části s názvem „Soubory cookie“ a „Google Analytics“. Jak dlouho vaše data uchováváme? Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu plnění smluv a povinností, po dobu promlčení nároků vyplývajících ze zákonných ustanovení a po dobu uchovávání dokladů pro daňové a účetní účely. Ve zvláštních případech zpracováváme výše uvedené údaje do data Vaší námitky podané podle čl. 21 GDPR. Vaše údaje mohou být obdrženy: – přímo od vás, – od svého zaměstnavatele, zaměstnance, spolupracovníka nebo jiné osoby, se kterou spolupracujete nebo kterou jste dobrovolně zmocnili – poskytnout nám osobní údaje za účelem případného plnění smlouvy, předběžného seznámení s nabídkou a získání podrobných informací na službách, které nabízíme. Důvěrnost osobních údajů, které nám byly poskytnuty Vaše osobní údaje nesdělujeme osobám, které nejsou oprávněny je zpracovávat, zejména je neprodáváme ani nevyměňujeme pro marketingové účely. Geografický rozsah, ve kterém mohou být vaše osobní údaje přenášeny.

S přihlédnutím k tomu, že internet je obecně dostupné globální prostředí, jeho využívání za účelem realizace smlouvy, která souvisí s předáváním a zpracováním osobních údajů smluvních stran, nutně zahrnuje zajištění co nejvyšší úrovně osobních údajů ochrana údajů (jako v případě právních ustanovení platných v rámci Evropského hospodářského prostoru).

Zajistíme ochranu vašich osobních údajů v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů všude tam, kde vaše osobní údaje zpracováváme.

Cookies (cookies)

„Cookies“ (také známé jako „http cookies“, „webové cookies“ nebo „cookies prohlížeče“) jsou malé kousky dat, které se ukládají do textových souborů ve vašem počítači, když navštívíte určité webové stránky. Jejich typickým účelem je umožnit webovým stránkám zapamatovat si konkrétní akce, které jste v minulosti provedli. Soubory cookie mohou například sledovat, kdy jste se přihlásili na webovou stránku, kdy jste navštívili určité webové stránky nebo kdy jste klikli na určitá tlačítka.

Soubory cookie mohou zůstat ve vašem počítači nebo mobilním zařízení po různou dobu. Některé soubory cookie jsou „soubory cookie relace“, což znamená, že existují pouze tehdy, když je spuštěn váš webový prohlížeč, a jsou automaticky vymazány, když prohlížeč zavřete. Ostatní „cookies“ jsou „trvalé soubory cookie“, což znamená, že zůstanou zachovány i po zavření prohlížeče a mohou být použity webovými stránkami k rozpoznání vašeho počítače, když znovu otevřete prohlížeč a znovu začnete procházet internet.

Soubory cookie používáme z několika důvodů. Umožňují nám například sledovat zájmy našich uživatelů, což pomáhá zvýšit atraktivitu našich webových stránek. Jiné subjekty zase instalují soubory cookie na náš web mimo jiné pro analytické účely. Níže uvádíme typy souborů cookie používaných na tomto webu a účely, které slouží:

Tento externí soubor cookie Google Analytics se používá k rozlišení jednotlivých relací (návštěv). Soubor cookie se obnovuje pokaždé, když jsou data odeslána do služby Google Analytics._gat1 minuta Tento externí soubor cookie Google Analytics používá služba Google Analytics ke sledování frekvence dotazů na svých vlastních serverech. Tento soubor cookie pomáhá Holiday Resort & Camping Intercamp’84 identifikovat oblasti webu, které vyžadují zlepšení._gac90 days Obsahuje informace pro uživatele související s kampaní.

 

 


Název souboru cookie

_ga

_gid

_gat

_gac

 

 

Datum vypršení platnosti souboru cookie

2 roky

24 hodin

1 minuta

90 dní

 

 

-Tento externí soubor cookie Google Analytics se používá k rozlišení uživatelů na základě jejich potřeb shromažďování informací o návštěvách webových stránek. Tento soubor cookie nám pomáhá identifikovat oblasti stránky, které potřebují vylepšení.

-Tento externí soubor cookie Google Analytics se používá k rozlišení jednotlivých relací (návštěv). Soubor cookie se obnovuje pokaždé, když jsou data odeslána do Google Analytics.

-Tento externí soubor cookie Google Analytics používá Google Analytics ke sledování četnost dotazů pro vaše vlastní servery. Tento soubor cookie pomáhá Holiday Resort & Camping Intercamp’84 identifikuje oblasti webu, které vyžadují zlepšení.

-Obsahuje informace související s kampaní pro uživatele.

—–

Jsou cookies škodlivé?

 

Soubory cookie nemohou poškodit vás ani váš počítač. Nemohou obsahovat viry, nemohou instalovat škodlivý software a nemohou žádným způsobem poškodit váš počítač. Nepoužíváme „cookies“ k ukládání žádných citlivých informací, jako je příjmení a jméno, adresa nebo kontaktní údaje – a Uživatel proto zůstává anonymní.

Souhlas s cookies.

Při vaší první návštěvě webu se zobrazí informace o tom, jak na webu používáme soubory cookie. Máte právo rozhodnout, zda budou všechny soubory cookie (kromě těch, které jsou nutné pro správné fungování a zobrazování webových stránek) přijaty nebo odmítnuty.

Soubory cookie lze také spravovat z úrovně konfigurace prohlížeče.

Další informace o správě souborů cookie v prohlížečích:

Internet Explorer: Odkaz

Chrome: Odkaz

Firefox: Odkaz

Safari: Odkaz

Google Analytics.

Používáme službu Google Analytics poskytovanou společností Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aktivity v této oblasti provádíme na základě našeho oprávněného zájmu vytvářet statistiky a analyzovat je za účelem optimalizace našich webových stránek.

Google Analytics automaticky shromažďuje informace o vašem používání našich webových stránek. Takto shromážděné informace se nejčastěji přenášejí na server Google ve Spojených státech a tam se ukládají.

Kvůli anonymizaci IP, kterou jsme aktivovali, je vaše IP adresa před předáním zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je úplná IP adresa přenesena na server Google ve Spojených státech a tam zkrácena. Anonymizovaná IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci Google Analytics se obecně neslučuje s jinými údaji Google.

Vzhledem k tomu, že společnost Google LLC sídlí v USA a využívá technickou infrastrukturu umístěnou v USA, zapojila se do programu EU-US-Privacy Shield s cílem zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů vyžadovanou evropskými předpisy. V rámci dohody mezi USA a Evropskou komisí Evropská komise zavedla odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované štítem Privacy Shield.

V rámci Google Analytics shromažďujeme také demografické údaje a údaje o zájmech. V rámci nastavení cookies se přímo na našem webu můžete rozhodnout, zda souhlasíte se shromažďováním takových údajů o vás či nikoliv.

Pokud vás zajímají podrobnosti související se zpracováním údajů v rámci Google Analytics, doporučujeme vám přečíst si vysvětlení připravená společností Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.

Soubory cookie Google Analytics pro náš web můžete zakázat zde: Deaktivace sledování Google Analytics

Protokoly serveru.

Používání webu zahrnuje odesílání dotazů na server, kde je web uložen. Každý dotaz odeslaný na server je uložen v protokolech serveru.

Protokoly zahrnují mimo jiné: Vaše IP adresa, datum a čas serveru, informace o webovém prohlížeči a operačním systému, který používáte. Protokoly jsou ukládány a ukládány na serveru po neomezenou dobu jako pomocný materiál pro správu webu. Na základě log souborů lze generovat statistiky, které vám pomohou s administrací. Hromadné souhrny ve formě takových statistik neobsahují žádné prvky identifikující osoby navštěvující webovou stránku. Informace v něm obsažené nejsou sdělovány nikomu kromě osob oprávněných ke správě serveru. Údaje uložené v protokolech serveru nejsou spojeny s konkrétními lidmi používajícími web a nepoužíváme je k vaší identifikaci.

E-mailový kontakt.

Při kontaktování prostřednictvím e-mailu, včetně zaslání dotazu prostřednictvím kontaktního formuláře, nám samozřejmě poskytujete svou e-mailovou adresu jako adresu odesílatele zprávy. Kromě toho můžete do zprávy uvést i další osobní údaje. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro navázání kontaktu.

V tomto případě jsou vaše údaje zpracovávány za účelem kontaktování vás a základem pro zpracování je čl. 6 sekce 1 písmeno GDPR, tedy váš souhlas vyplývající ze zahájení kontaktu s námi. Právním základem zpracování po ukončení kontaktu je oprávněný účel archivace korespondence pro interní účely (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Obsah korespondence může být archivován a nejsme schopni jednoznačně určit, kdy bude smazán. Máte právo požadovat historii vaší korespondence s námi (pokud byla archivována), jakož i požadovat její vymazání, pokud není její archivace odůvodněna našimi převažujícími zájmy, např.

Zpracováváme vaše (vaše) údaje automaticky?

Vaše údaje mohou být zpracovávány automaticky a profilovány. Naším účelem profilování je poskytnout vám vhodně přizpůsobený obsah nabídky. Automatické zpracování výrazně neovlivňuje vaši situaci, nevyvolává právní účinky a neovlivňuje automaticky přijímaná rozhodnutí.

Dobrovolné poskytnutí údajů zákazníkem

Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro realizaci smlouvy a zákonných povinností. Skutečnost neposkytnutí výše uvedeného dat má za následek nemožnost navázat spolupráci.

Máte právo:

– přístup k obsahu vašich údajů a jejich opravu,

– výmaz (zapomenutí) nebo omezení zpracování,

– vznést námitku proti zpracování,

– přenos dat.

– odvolání souhlasu

Dále máte právo podat námitku proti zpracování údajů nebo stížnost, pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu se zákonnými požadavky, u předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Děti

Naše webové stránky nejsou určeny osobám mladším šestnácti (16) let a tyto osoby žádáme, aby neposkytovaly osobní údaje. Pokud zjistíme, že jsme získali osobní údaje od osoby mladší 16 let, podnikne Holiday Resort & Camping Intercamp’84 příslušné kroky k vymazání těchto údajů.

Odkazy na jiné stránky

Webové stránky AS office odkazují na jiné webové stránky. Nemůžeme být zodpovědní za postupy ochrany osobních údajů na těchto stránkách. Doporučujeme vám, abyste si po návštěvě jiných webových stránek přečetli zásady ochrany osobních údajů tam uvedené. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na web Holiday Resort & Camping Intercamp’84.

Aktualizace

Tyto zásady ochrany osobních údajů mohou být čas od času aktualizovány. Sledujte prosím pravidelně naše zásady ochrany osobních údajů.

———–  ——– ——-

Informace o režimu souhlasu v2

S režimem souhlasu v2, který vstoupí v platnost 8. března 2024, jsme aktualizovali naše zásady ochrany osobních údajů, abychom zajistili větší transparentnost ohledně shromažďování a používání uživatelských dat.

Co je to Consent Mode v2?

Consent Mode v2 je vylepšená verze režimu souhlasu společnosti Google, která uživatelům poskytuje větší kontrolu nad tím, jak jsou jejich data využívána pro reklamní účely. Webovým stránkám umožňuje shromažďovat údaje o uživatelích pouze v případě, že k tomu dali svůj výslovný souhlas.

Jaký vliv má režim souhlasu v2 na uživatele?

Uživatelé navštěvující webové stránky využívající Consent Mode v2 budou mít možnost vybrat si, zda chtějí souhlasit s použitím svých údajů pro reklamní účely. Své preference mohou také kdykoli změnit.

Jak ovlivňuje režim souhlasu v2 naše webové stránky?

Na naše webové stránky jsme implementovali Consent Mode v2, abychom zajistili, že shromažďujeme a používáme uživatelská data způsobem, který je v souladu se zákony a předpisy.

Jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme?

Uživatelské údaje shromažďujeme pro různé účely, včetně: v následujících situacích:

  • Zlepšení provozu webu
  • Poskytování personalizovaného obsahu a reklamy
  • Provádění statistických analýz

Více informací o tom, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme, naleznete v úplných zásadách ochrany osobních údajů.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů se mohou v budoucnu změnit. Pokud budou provedeny nějaké změny, budeme uživatele informovat na našich webových stránkách.

Kontakt: Reception@intercamp84.eu

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů, kontaktujte nás na adrese: rekrutacja@intercamp84.eu

Datum poslední aktualizace: 8. března 2024